Κυριακή, Ιουνίου 12, 2011

Εκ των Γραφών


  1. Ιησούς δε επορεύθη εις το όρος των ελαιών
  2. όρθρου δεν πάλιν παρεγένετο εις το ιερόν, και πας ο λαός ήρχετο προς αυτόν και καθίσας εδίδασκεν αυτούς.
  3. άγουσι δε οι αγανακτισμένοι πολιτικόν επί μίζαν κατειλημμένον, και στήσαντες αυτόν εν μέσω λέγουσιν αυτώ
  4. διδάσκαλε, αυτός ο πολιτικός κατείληπται επ' αυτοφόρω μίζαν εισπράττων
  5. και ιερά οργή λαού ενετείλατο τους τοιούτους λιθάζειν.
  6. συ ουν τι λέγεις; ο δε Ιησούς κάτω κύψας τω δακτύλω έγραφεν εις την γην.
  7. ως δε επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανέκυψε και είπεν αυτοίς: ο μηδέ ρουσφέτιον ζητήσας υμών, ο μηδέν εις πολιτικού γραφείον προσήλθας δια παντοειδήν εξυπηρέτησιν υμών, ο μηδέ λαμογιάν επιδιώξας υμών, ο μηδέ αργομισθίαν ζητήσας ή ποθήσας εις τας αγκάλας του Δημοσίου υμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’ αυτού.
  8.  και πάλιν κάτω κύψας έγραφεν εις την γην.
  9. οι δε ηκούσας εξήρχοντο εις καθ’εις, αρξάμενοι από των πρεσβυτέρων, ότε ηκούσθη φωνήν από το πλήθος: Μικρέ Μιχαλάκη, ρίψε πρώτος εσύ το λιαθαράκιόν σου, και μετά το κανονίζουμε ημείς το καθήκιον.

2 σχόλια:

the elf at bay είπε...

Δεν τα μπορώ όλα αυτά τα τέρατα. Ιησούς, Στάλιν, Λένιν κουλουπού, κουλουπού.

Ας κοιτάξουμε μπροστά.

Καλώς σε βρήκα.

Περαστικός είπε...

Καλωσόρισες.