Πέμπτη, Αυγούστου 13, 2015

Έγκλημα της ανθρωπότητας

Ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι δήμιος και βασανιστής του πλανήτη και των πλασμάτων του. Η σκληρότητα πάντα επιστρέφει στην πηγή της. Υποφέραμε, υποφέρουμε και θα υποφέρουμε για αυτά τα εγκλήματα:
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1500018319