Τρίτη, Σεπτεμβρίου 13, 2016

Άντε γεια, καλοκαίρι

Ακρυλικό σε χαρτί, 25x17 εκ.